רב גוניות החיים – פרופ' איילת שביט וזהר שיף סיני

הקורס עוסק בסוגיות של צדק חברתי סביבתי ומשלב פעילות בטובא זנגריה ובפארק הזהב בקרית שמונה. בפרויקט אחד של הקורס קהל הורכב מבני נוער בכיתות ט-י"א מתיכון דנציגר בקרית שמונה בנוסף לקבוצות של נוער ומבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, אשר פעלו בפריצת והסדרת שבילים לאורך נחל עין זהב בתוך הפארק העירוני. הסטודנטים הצטרפו לכתות בשטח וסייעו בהובלה של פריצת השבילים.

בפרויקט בטובא פעלו קרוב ל-50 בני נוער מתיכוני עינות ירדן וטומאשין טובא בעין טובא, במטרה לשקם את המעיין תוך יצירת דיאלוג יהודי ערבי בין התלמידים. מרבית הפעילויות התקיימו בחוץ והיו קשורות במיומנויות שטח ואוריינות, איסוף נתונים והעלאת מידע לפלטפורמה אינטרנטית. הסטודנטים היו אחראים גם על ליווי התלמידים בפעילות.

Außerdem https://schriftle.com/ sind wie schreibt man eine hausarbeit enzyme substratspezifisch, d.