קורסים משנים קודמות

מעט מן הקורסים משנים קודמות

אמונה ופילוסופיה- סוגיות מתחום הפילוסופיה של הדת ושל האמונה

רופאה ומגדר- שיח ביקורתי על אופן מתן שירותים וטיפול רפואי באוריינטציה נשית 

משבר האקלים; מבעיה גלובלית לפעולה מקומית- דיון בנושא אקולוגיה. מהמאקרו הגדול והרחב אל המיקרו הקרוב אלינו

ידע, מסורת ומורשת; ליקוט וגישוש בטובא- התנסות מעשית במיומנות הליקוט והגישוש הבדואית

דיבייט בכיכר- קורס בנושא רטוריקה, טיעון וכשלים לוגיים

מערכת החיסון- הכרת המערכת החיסונית ויכולותיה בבריאות ובחולי

יזמות כלכלית- דיון מעמיק על חסמים וסיכויים להצלחה

המדען השיכור- מהם סודות ייצור היין? מה כרוכה אומנות חישת היין? ואיך כל זה קשור להנדסה גנטית ולייצור יינות?

שיח עם מוגבלות- מהן התפיסות לגבי מוגבלויות? איך נוכל ליצר שיח ביקורתי בנושא?

פילוסופיה דרך סרטים וסרטונים- האם יכול להיות שאני חייה במערה? האם פעולה שנעשית מתוך אינטרס אישי יכולה להיות פעולה מוסרית? האם ניתן לייחס חשיבות למחשבה?

כמה דברים שאולי אנחנו לא יודעים על מים

חכמת הנשים; ידע נשי מסורתי ומדעי- החייאת ידע מהעבר על ידי שילוב בין ידע מדעי לבין מסורת וידע בדואי מן העבר

היסטוריה כתרפיה

הצחוק ככלי לחיים

שוויון בראי המשפט- האם המשפט מייצר שינוי חברתי בנושא השוויון? נבחנו היבטים שונים של שוויון מזווית משפטית ועם השפעות חברתיות בנושאים אקטואליים

פרויקטים נוספים

פעילות בקמפוס

בדף הבית בכורת של פעילות בקמפוס- לכתוב: פעילות חברתית בקמפוס מובלת על ידי סטודנטים וסטודנטיות ותורמת לעיצוב את זהותם החברתית /פוליטית, ובכך מעודדת אכפתיות, אזרחות פעילה ומעורבות.

אקדמיה בכיכר

"אקדמיה בכיכר" היא יוזמה חברתית באצבע הגליל לה שותפים מגוון גופים ואנשים, מרצים, סטודנטים ואנשי האזור המבקשים להחזיר את האקדמיה אל הציבור הרחב, אל כיכר העיר ומחוץ לקירות בהן היא לא פעם מסתגרת כיום.

פעילות בקהילה

המכללה פיתחה מספר תכניות ייחודיות וחדשניות שמטרתן למצב את קרית שמונה כעיר מרכזית באצבע הגליל, יחד עם רשויות האזור וארגונים חברתיים  נרקמים שיתופי פעולה אזוריים המעודדים צעירים לחיות ולפעול בגליל.