פעילות חברתית בתוך הקמפוס

אירועים להעלאת מודעות בנושאים אקטואליים, חשיפה לרמות שונות של מעורבות חברתית ברמת קהילת הגליל וברמה ארצית, ותכניות תהליכיות למנהיגות ולמעורבות. כל זאת בשיתוף עם גופים חברתיים הפועלים במכללה- כגון אגודת הסטודנטים והסטודנטיות, שגרירי רוטשילד, ארגון "הלל", תא סמ"ן ועוד.