אגודה ירוקה

אגודה ירוקה מורכבת מקבוצת סטודנטים וסטודנטיות- פעילות ופעילים סביבתיים, אשר פועלים למען השמירה על כדור הארץ ובניסיון לייצר בקמפוס תודעה סביבתית מקיימת. היא פועלת תחת המדור למעורבות חברתית באגודת הסטודנטים והסטודנטיות ובליווי המדור לקשרי אקדמיה קהילה של משרד דיקן הסטודנטים. הפעילות הינה לאורך כל השנה וכוללת סדנאות והרצאות למודעות סביבתית, פעולות של אקטיביזם סביבתי בקמפוס, שינוי מדיניות בקמפוס ובאגודה בנוגע לשימוש בפלסטיק, בחומרים ממוחזרים ועוד. קבוצת הפעילים והפעילות פתוחה ומזמינה את כל מי שרוצה לקחת חלק בפעילות חשובה זו.