פעילות בקמפוס

אגודה ירוקה

אגודה ירוקה מורכבת מקבוצת סטודנטים וסטודנטיות- פעילות ופעילים סביבתיים, אשר פועלים למען השמירה על כדור הארץ ובניסיון לייצר בקמפוס תודעה סביבתית מקיימת. היא פועלת תחת המדור

Read More »

פעילות חברתית בתוך הקמפוס

אירועים להעלאת מודעות בנושאים אקטואליים, חשיפה לרמות שונות של מעורבות חברתית ברמת קהילת הגליל וברמה ארצית, ותכניות תהליכיות למנהיגות ולמעורבות. כל זאת בשיתוף עם גופים

Read More »

פרויקטים נוספים

קורסים משלבי עשייה

קורסים משלבי עשייה הינם קורסים אקדמיים מחוגים שונים ובתחומי דעת שונים, המשלבים עשייה חברתית בקהילה הקשורה לתכנים האקדמיים של הקורס. במהלך הקורס הסטודנטים יוצאים לשטח ופועלים בקהילה באופן הקשור לתכני הלימוד של הקורס.

אקדמיה בכיכר

"אקדמיה בכיכר" היא יוזמה חברתית באצבע הגליל לה שותפים מגוון גופים ואנשים, מרצים, סטודנטים ואנשי האזור המבקשים להחזיר את האקדמיה אל הציבור הרחב, אל כיכר העיר ומחוץ לקירות בהן היא לא פעם מסתגרת כיום.

פעילות בקהילה

המכללה פיתחה מספר תכניות ייחודיות וחדשניות שמטרתן למצב את קרית שמונה כעיר מרכזית באצבע הגליל, יחד עם רשויות האזור וארגונים חברתיים  נרקמים שיתופי פעולה אזוריים המעודדים צעירים לחיות ולפעול בגליל.