מתן פלטפורמות ליוזמות חברתיות של סטודנטים וסטודנטיות

אנו מאמינות כי סטודנטים וסטודנטיות שמעוניינים ליזום פרויקטים, לעורר מודעות וליצור תכניות חדשות, צריכים לקבל פלטפורמה מתאימה ואפשרות להתנסות בהובלה של יוזמה חברתית. לאורך השנים, סטודנטיות וסטודנטים הובילו מיזמים כגון- קבוצות פעילים, אירועים חד פעמיים בנושאים בוערים, פעילות סביבתית- אקולוגית, קבוצת כתיבה יוצרת סטודנטיאלית, אירועי התרמה, קבוצות יצירה למתמודדי נפש ועוד.