לווי תאים חברתיים ופוליטיים

על מנת לשמור על שיח אקטואלי ועל מעורבות אזרחית של סטודנטים וסטודנטיות, אנו מאפשרות לפתוח תאי פעילות פוליטיים וחברתיים ולקבל ליווי על ידינו, כל זאת בהתאם לנהלי המכללה.