ועידת אצבע הגליל

ועידת אצבע הגליל השנתית, ע"ש אלעד ארליך ז"ל, התהוותה מתוך צורך אזורי להעמקת והרחבת שיתופי הפעולה האזוריים בין קהילות האזור, ולאור הפערים ההולכים וגוברים בין המרכז לפריפריה הגאוגרפית בישראל. לועידה מוזמנים מדי שנה שרים וחברי כנסת, ראשי רשויות, מנהיגים אזוריים שותפים לדון בסוגיות הבוערות באזורנו.

ועידת אצבע הגליל הובילה ליצירת שיח אזורי משותף, לאיתור מקורות החוסן שלנו ולבניית תכנית אב אזורית שתגרום לכל ממשלה לרצות לקחת חלק בהתרחשות במקום היפה בו זכינו וגם בחרנו לחיות.

בתשע"ח התקיימה ועידת אצבע הגליל ה- 4 בסימן יישום התכנית הממשלתית לחיזוק הצפון. ועידת אצבע הגליל ה – 5 תתקיים ביום שני ה 8/4/2019 במכללה האקדמית תל חי.