ועידת אצבע הגליל

ועידת אצבע הגליל השנתית תקיים ביום שני ה25/05/2020.

ועידת אצבע הגליל השנתית, ע"ש אלעד ארליך ז"ל, התהוותה מתוך צורך אזורי להעמקת והרחבת שיתופי הפעולה האזוריים בין קהילות האזור וההנהגה המקומית ולאור הפערים ההולכים וגוברים בין המרכז לפריפריה הגאוגרפית בישראל. בשיתוף הרשויות המקומיות, עמותות, גופים אזרחיים, עסקים, יזמים ובעלי עניין באצבע הגליל, אנו פועלים מדי שנה לתכנון והפקת ועידה אזורית אשר תעודד ותסייע בגיבוש חזון משותף למרחב כבסיס לקידום שיתופי הפעולה בין קהילות האזור ולטיפוח זהות אזורית משותפת.