הרשמה לקורסים

קורסים בתשע"ט

  • שוויון בראי המשפט 
  • שיח עם מוגבלות: אתגרים, חידושים והזדמנויות 
  • "זהב כחול: שומרי הנחל בעין זהב  
  • חקלאות ויערות מאכל        
  • "דיאלוג וקונפליקט"
  • להיות אבא 
  • אמונה ופילוסופיה
  • תרמודינמיקה בחיי יומיום 
  • ארכיאולוגיה בחיינו 

פרויקטים נוספים

פעילות בקמפוס

בדף הבית בכורת של פעילות בקמפוס- לכתוב: פעילות חברתית בקמפוס מובלת על ידי סטודנטים וסטודנטיות ותורמת לעיצוב את זהותם החברתית /פוליטית, ובכך מעודדת אכפתיות, אזרחות פעילה ומעורבות.

אקדמיה בכיכר

"אקדמיה בכיכר" היא יוזמה חברתית באצבע הגליל לה שותפים מגוון גופים ואנשים, מרצים, סטודנטים ואנשי האזור המבקשים להחזיר את האקדמיה אל הציבור הרחב, אל כיכר העיר ומחוץ לקירות בהן היא לא פעם מסתגרת כיום.

פעילות בקהילה

המכללה פיתחה מספר תכניות ייחודיות וחדשניות שמטרתן למצב את קרית שמונה כעיר מרכזית באצבע הגליל, יחד עם רשויות האזור וארגונים חברתיים  נרקמים שיתופי פעולה אזוריים המעודדים צעירים לחיות ולפעול בגליל.