הכשרת רכזים.ות ופעילים.ות חברתיים 1/11

הכשרת הרכזים והרכזות במסגרת הפעילות החברתית במכללת תל חי הפכה למסורת בשנתיים האחרונות. ההכשרה נעשית פעמיים בשנה ומטרה להפגיש בין הפעילים.ות השונים מהארגונים הרבים הפועלים במכללה, ולחבר לחזון משותף של המכללה ושותפיה לגבי אחריות אזרחית ומעורבות בגליל.