אודות - חזון ומטרות הפרויקט

חזון: אקדמיה מעורבת, החורגת מגבולותיה המסורתיים ומייצרת דיאלוג משתף, שוויוני וביקורתי סביב ידע המחבר בין אנשים מקבוצות שונות ורלוונטי לחייהם של הלומדים והמלמדים כאחד.

רקע:הגליל העליון הוא אזור גבול המכיל מגוון רחב של קהילות השוכנות זו לצד זו שנים רבות, אך אינן מכירות היטב זו את תרבותה של זו ובמקרים מסוימים אף עוינות זו את זו. "אקדמיה בכיכר" היא יוזמה חברתית שלה שותפים מגוון גופים ואנשים באזור– סטודנטים, מרצים ותושבים. היא צמחה ממאהל המחאה בקיץ 2011, מתוך ביקורת ורצון לייצר שינוי חברתי אזורי ביחסים בין אקדמיה לקהילה– להחזיר את האקדמיה לציבור הרחב ולכיכר העיר, ולייצר דיאלוג אזורי בין קהילות– קיבוצים, ערים, מושבים ומושבות, יהודים וערבים.

מטרות :

  1. בניית קהילה לומדת, המייצרת מפגש מעשיר, משתף ומעצים בין אנשים מקבוצות מגוונות.

  2. אינטראקציה מכוונת ידע המעודדת שיח אחר- מעורב ושיתופי- בכיתה, בקהילה ובמחקר.

  3. עשייה משותפת במהלך הקורס ואחריו.

  4. צימצום פערי ידע, מתוך כוונה כנה לסייע במזעור פערים חברתיים לעתיד.

  5. קבלת ידע, הכרה וכלים תיאורטיים וישימים, שיסייעו להתמודדות טובה יותר בחיי הלומדים.

München liegt am austritt der isar aus https://best-ghostwriter.com/bachelorarbeit-schreiben ihrem essay schreiben uni engtal in das erdinger moos auf einer mächtigen schotterebene, einem relikt der eiszeiten

פרויקטים נוספים

פעילות בקמפוס

בדף הבית בכורת של פעילות בקמפוס- לכתוב: פעילות חברתית בקמפוס מובלת על ידי סטודנטים וסטודנטיות ותורמת לעיצוב את זהותם החברתית /פוליטית, ובכך מעודדת אכפתיות, אזרחות פעילה ומעורבות.

אקדמיה בכיכר

"אקדמיה בכיכר" היא יוזמה חברתית באצבע הגליל לה שותפים מגוון גופים ואנשים, מרצים, סטודנטים ואנשי האזור המבקשים להחזיר את האקדמיה אל הציבור הרחב, אל כיכר העיר ומחוץ לקירות בהן היא לא פעם מסתגרת כיום.

פעילות בקהילה

המכללה פיתחה מספר תכניות ייחודיות וחדשניות שמטרתן למצב את קרית שמונה כעיר מרכזית באצבע הגליל, יחד עם רשויות האזור וארגונים חברתיים  נרקמים שיתופי פעולה אזוריים המעודדים צעירים לחיות ולפעול בגליל.